מלגות


על אף הגידול במספר התלמידים במהלך השנים האחרונות, ההכנסות משכר הלימוד התמעטו. זאת כתוצאה ישירה מהחלטה שאנו, בתלמוד התורה, מקבלים כל ילד שליבו חפץ בלימוד התורה ללא קשר למצב הכלכלי של הוריו.

צוות של 3 רבנים מחליטים לגבי זכאות למלגות לתלמידים אשר משפחותיהם מתקשות לשלם את שכר הלימוד.

גובה מלגה שנתית: 1,800 $

 
תלמוד תודה "הדר יוסף", עלי 44828. טל': 02-9400148 פקס: 02-9409405

יהדות, פרשת שבוע, פורומים, חגים