כללי


 

 

יום גוש קטיף

 

כרטיסי שנה טובה בשיעור מלאכה

 

כרטיסי שנה טובה בשיעור מלאכה

 

שיפור חצר הת"ת - צביעת פחים

 

שיפור חצר הת"ת - צביעת פחים

 

שיפור חצר הת"ת - צביעת פחים

 

שיפור חצר הת"ת - צביעת פחים

 

שיפור חצר הת"ת - צביעת פחים

 

שיפור חצר הת"ת - צביעת פחים

 

שיפור חצר הת"ת - צביעת פחים

 

יצירות במלאכה לחנוכה

 

יצירות במלאכה לחנוכה

 

יצירות במלאכה לחנוכה

 

יצירות במלאכה לחנוכה

 

 
תלמוד תודה "הדר יוסף", עלי 44828. טל': 02-9400148 פקס: 02-9409405

יהדות, פרשת שבוע, פורומים, חגים