לימוד חנוכה אבות ובנים

' ...כשעמדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל להשכיחם תורתך' 
 

מראה משובב לב של אבות ובנים יושבים ועוסקים באורה של תורה שבע"פ בימי החנוכה בבית הכנסת' משכן עלי  

 
 
 
תלמוד תודה "הדר יוסף", עלי 44828. טל': 02-9400148 פקס: 02-9409405

יהדות, פרשת שבוע, פורומים, חגים